“…Svaka Jelisićeva skulptura / portrait ima svoju kristalnu težinu. Svoj duh. Vlastitost. Jastvo. Svoju ljepotu i simboliku. Poneka i ornamentalnu metaforiku i čistost oniričke fabularnosti. Znakovitost onih toplina, nadanja, sanjarija, futurističkih projekata i planova, drama, patnji i obmana kojima nas je obilato podastrijevala bilo literatura o Tesli, bilo Teslina intima zapisana njegovom rukom. A tu je negdje i ona Teslina neprebolna i od kapitalna emotivna značenja njegova –bijela golubica! Ljubav i ljubavnica! Prijateljica i suputnica!…”

(Branislav Glumac, iz predgovora Kataloga o izložbi “Nikola Tesla” Pere Jelisića)

Nikola Tesla

Kapljice

Portreti

Spomenici

Figure

Reljefi

Rani radovi

O autoru